Bedrift

Domene

Alle søknader om domenenavn eller endringer i informasjon om et domene skal gjøres via en registrar. SuCom er godkjent registrar og foretar selv domeneregistrering for våre kunder.

 

Krav til søkeren – hvem kan søke?

Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret og organisasjonen må ha norsk postadresse.
Hver organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 20 domenenavn, direkte under .no.
I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører. Fyller du disse kravene så er det bare å fylle ut et egenerklæringsskjema og kontakte oss.

Sjekk om ønsket .no domene er ledig: http://www.norid.no/

Priser for domene:
Pris pr år     kr. 200,-
Etablering (inkl. 1 årsavgift)     kr. 450,-

Close Menu