You are currently viewing Utfordringer med direkte-tv etter oppdatering

Utfordringer med direkte-tv etter oppdatering

Telia Boxen fikk en større oppdatering 19. august, og vi har i etterkant sett at enkelte dekodere  har problemer med direkte-TV.
Symptomet er at bildet ikke dukker opp og man har en rød spinner når man forsøker å se på direkte-TV.
Lyden kan i noen tilfeller være tilstede, mens bildet ikke dukker opp.
Dette er en feil det jobbes intensivt med å løse – men inntil dette skjer har vi erfart at å trekke strømkabelen fysisk ut av TeliaBoxen
og få startet den på nytt løser dette problemet – om enn midlertidig.
Her er måter å løste utfordringene på:
  1. Kanalbytte opp/ned
  2. Gå til HJEM meny, og så starte LiveTV igjen
  3. Tvinge avslutning av Live-appen (Gå til Innstillinger>Apper>Telia box TV – klikk OK, og velg Tving Avslutning)
  4. Tvinge avslutning av Telia Play (Innstillinger>Apper>Telia Play>OK>Tving Avslutning
  5. Reboot
  6. Factory Reset

Vi beklager ulempene dette medfører – og om dere opplever andre feil enn dette må dere ta direkte kontakt med oss så vi kan feilsøke sammen med deg.

Med vennlig hilsen oss i SuCom, tlf. 71 40 55 00.