• PRODUKTER
 • BLI KUNDE
 • KUNDESERVICE
 • OM SUCOM

DIN LOKALE TJENESTELEVERANDØR

ETT SKRITT FORAN

NYHETER

Telekommunikasjonsmontører

SuCom søker etter telekommunikasjonsmontører

Les mer

Nye kanalplasseringer

Canal Digital har endret kanallisten for flere av våre TV-kanaler. Les mer

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Les mer

Canal Digital og TV2

Oppdatering angående forhandlingene

Les mer

Canal Digital og TV2

Forhandlingene pågår

Les mer

Wifi-problemer, AirTies

Google bekrefter bug og lover fiks fra denne uka

Les mer

TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRER

SuCom søker etter telekommunikasjonsmontører

Se hele stillingsannonsen her.

NYE KANALPLASSERINGER

Canal Digital har endret kanallisten for flere av våre TV-kanaler.

For oppdatert kanalliste, se:

PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Se hele stillingsannonsen her.

Personvernerklæring
SuCom AS
Gjeldende fra 24.05.2018

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice.

Denne personvernerklæringen gjelder:

 • for deg som individ 
 • når SuCom AS (SuCom) er ansvarlig for behandling av personopplysninger om deg
 • når du bruker SuComs tjenester, hvor vi bestemmer:
  • formålet med behandlingen av personopplysninger
  • hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes

Denne personvernerklæringen gjelder ikke:

 • når andre enn SuCom er behandlingsansvarlig, selv om du får tilgang til den behandlingsansvarliges tjenester ved bruk av SuCom sine tjenester
 • når SuCom er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være SuCom sin bedriftskunde

 

Hvordan SuCom håndterer personvern

Grunnleggende prinsipper

SuCom behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • SuCom skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • Du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende.
 • SuCom skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor de blir behandlet.
 • SuCom skal bygge godt personvern inn i våre tjenester.

Når vi behandler opplysningene om deg

SuCom behandler personopplysninger om deg når:

 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg.
 • det er nødvendig for å forbedre vår kundeservice for å gi deg bedre brukeropplevelser.
 • det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten.
 • det er nødvendig for å utvikle og markedsføre våre tjenester.
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg.
 • når det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.

Opplysninger som normalt behandles

Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet:

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester.
 • Fødselsnummer kan for enkelte tjenester bli behandlet, men da kun for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret. 
 • Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester.
 • Betalingsinformasjon som informasjon om kredittkort, din kredittverdighet og øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Informasjon om din kundekonto og vår kommunikasjon med deg.
 •  
 • Opplysninger om utstyret du bruker for å benytte tjenestene, som for eksempel ruter eller dekoder du bruker. Typisk vil dette være informasjon om modell, innstillinger og hvilke program- og maskinvare som er i bruk.  

Formålet med behandling av personopplysningene

Opplysningene over vil typisk være nødvendig å behandle for å oppfylle følgende formål;

 • identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • levere avtalt tjeneste,
 • forbedre og utvikle tjenestene,
 • administrere din kundekonto,
 • yte og forbedre vår kundeservice,
 • utføre kredittsjekk,
 • kommunisere med deg,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • klagebehandling,  
 • forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av tjenester og nettet,
 • reparere tekniske feil, forvalte nettet og forbedre utnyttelsen av nettet,
 • bruk av lydopptak hos kundeservice for kvalitetssikring og intern opplæring, og i enkelte tilfeller for å dokumentere en avtale herunder gi tilbakemeldinger,
 • forskning,
 • analysere bruken av vårt nett og våre tjenester for å identifisere trender/mønster og for å samarbeide med andre om utvikling av nye tjenester,
 • markedsføring,
 • granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale.

Opplysninger som hentes fra eksterne kilder

Eksterne kilder kan være:

 • Selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame- /annonsenettverk, analyseselskap.
 •  

Opplysninger som vi mottar kan være:

 • kredittinformasjon og kredittvurderinger og –beslutninger,
 • opplysninger som vi trenger for å autentisere deg

Hvem deler vi opplysningene dine med

Opplysninger om deg kan deles med andre selskap  SuCom samarbeider med, som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.
 • Andre som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel sosiale nettverkstjenester.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper.
 • Offentlige myndigheter.

Noen ganger vil andre som mottar opplysninger om deg kunne behandle opplysningene for sitt eget formål.  I slike tilfeller vil vedkommende være ansvarlig for å sikre at informasjonen behandles i henhold til avtale inngått med SuCom. Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som SuCom er pålagt å utlevere, er utenfor SuComs kontroll.

Hvordan behandler vi dine data

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale.

 

Hvor lenge vi behandler opplysningene om deg

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

Dine rettigheter

 • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss.
 • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte vår kundeservice.  
 • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg 
  når du ikke lenger har et kundeforhold til SuCom eller 
  • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene
 • Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få overført ditt avtaleforhold til en annen tilbyder, såkalt nummerportabilitet. Du kan også få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg. 
 • Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.  
 • Automatiserte avgjørelser: Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.

CANAL DIGITAL OG TV2

Oppdatering angående forhandlingene

Oppdatering:
Canal Digital forhandler med TV2 på overtid.

I forhandlingene mellom Canal Digital og TV 2 har partene gitt seg selv et ekstra døgn til å finne en løsning.
Les mer her:

https://kabel.canaldigital.no/annet/tv2/

CANAL DIGITAL OG TV2

Forhandlingene pågår

Vi er alle spente på forhandlingene mellom Canal Digital og TV2, frist for en ny avtale er 01.06. Canal Digital melder om at våre kunder ikke trenger å fortvile, og det blir nevnt både ord som kompensasjon og gratis strømmetjeneste om de ikke kommer til enighet før midnatt😊
Les mer her:

http://crm-innhold.telenor.no/nyhetsbrev/?NB400020183259FD.108344.14329264100291

WIFI-PROBLEMER, AIRTIES

Google bekrefter bug og lover fiks fra denne uka

Vi har i en periode fått tilbakemeldinger fra noen av våre kunder med AirTies, om at de opplever utfall av internett. Google har nå bekreftet en bug i sin Cast-programvare, som er årsaken til dette problemet. Nedenfor kan du lese mer om denne offentlige bekreftelsen fra Google, som vil rulle ut en ny oppdatering denne uken.

Known Issue: Slow Wi-Fi performance with Android and Chromecast built-in devices

DRIFTSMELDINGER

Vi har for tiden ingen rapporterte driftsmeldinger i vårt nett.

OM SUCOM AS

Selskapet

SuCom AS ble stiftet den 12.12.2000, og eies av Sunndal Energi KF, Sunndal Næringsselskap AS, Nesset Kraft AS og Sutech AS.

Vi leverer internett, TV og telefoni til privatkunder, bedriftskunder og offentlige virksomheter i Sunndal, Nesset, Tingvoll og Rauma.

SuCom har bygd ut et stamnett basert på fiberkabel og radiolinjer med høy kvalitet og kapasitet. Vi tilbyr bredbåndsaksess til våre kunder via fiberkabel, Hybrid Fiber, ADSL og radio. 

SuCom eier 1/3 av OrkideNett AS som leverer kommunikasjonsløsninger og IT-tjenester til 14 kommuner på Nordmøre/Romsdal. Gjennom OrkideNett har vi tilgang til et stamnett som dekker deler av Romsdal samt hele Nordmøre. SuCom er tjenesteleverandør til OrkideNett AS. 

Gjennom lokal tilstedeværelse og høy kvalitet på tjenestene bidrar SuCom til konkurransekraft for regionen.

Åpningstider

Åpningstider Sunndalsøra: Mongstugata 9 (Sunndal Energi)
Mandag – Fredag: 08.00 – 16.00

Åpningstider Eidsvåg: Kråkholmveien 22 (Nesset Kraft)
Mandag, onsdag og fredag: 10.00 – 15.30
Tirsdag og torsdag:            12.30 – 15.30

Vakttelefon
Vakttelefon er forbeholdt problemer med TV eller internett.

Mandag – fredag : 16.00 – 20.00
Lørdag: 12.00 – 18.00

ANSATTE

Geir Egil Botten

IKT-konsulent
geir.egil@sucom.no
71405515
Drift telenett

Ketil Eide

IKT-konsulent
ketil@sucom.no
71405517
Kundesupport og salg

Gunnar Furu

Daglig leder
gunnar@sucom.no
71405501

Ole Johnny Jensen

IKT-konsulent
ole.johnny@sucom.no
71405518
Kundesupport og salg

Frank Mæhle

IKT-konsulent
frank@sucom.no
71405504
Kundesupport og salg

Geir Arve Nielsen

IKT-konsulent
geir@sucom.no
71405516
Drift telenett

Einar Sæterbø

Lærling Telekommunikasjonsmontør
einar@sucom.no

Drift telenett

Rune Balstad Sæther

IKT-konsulent
rune@sucom.no
71405503
Kundesupport og salg

Ingrid Vermøy

Markedsleder
ingrid@sucom.no
71405502

Svein Petter Vorren

Teknisk leder
svein@sucom.no
71405507

KONTAKT OSS

Dersom det er noe du lurer på kan du se om du finner svar på dette under “Hjelp” på våre hjemmesider. Du kan også kontakte oss på epost, telefon eller besøke oss i våre lokaler.

Besøksadresse Sunndalsøra: 
Mongstugata 9 (Sunndal Energi bygget)

Åpningstider: 
Man-Fre: 08.00 – 16.00

Besøksadresse Eidsvåg: 
Kråkholmveien 22 (Nesset Kraft bygget)

Åpningstider: 
Mandag, onsdag og fredag: 10.00 – 15.30
Tirsdag og torsdag: 12.30 – 15.30

Postadresse: 
SuCom AS, Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra 

Tlf: 71 40 55 00 – Fax: 71 40 55 11  
Vakt-tlf: 71 40 55 10 
(Man-Fre: 16.00 – 20.00 / Lør: 12.00 – 18.00)

E-post: post@sucom.no

Close Menu